ویدیوی شماره ۱

سلام بچه‌ها!

توی این ویدیو مقدمات و دانش اولیه فعالیت، بازی کردن و انواع حرکت در ماینکرفت رو یاد می‌گیرید!