دوشنبه 07 آبان 1397

جزوه شماره 3

آشنایی با غذا، اجاق و صندوق

دریافت فایلیک‌شنبه 29 مهر 1397

جزوه شماره 2

ساخت ابزارهای اولیه به کمک میز کار (crafting table)

دریافت فایلیک‌شنبه 29 مهر 1397

جزوه شماره 1

آشنایی با منابع روی زمین و ایجاد سازه های ابتدایی

دریافت فایل