سرور آخر هفته

تاریخ: پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
Rouzbeh Minecraft - سرور آخر هفته

سلام!

سرور آخر هفته‌ی ششم امروز ۱۴ آذر ۱۳۹۸ از ساعت ۷:۳۰ تا ۹ باز است.

پورت سرور هم 25566 است.

امیدواریم که بهتون خوش بگذره!