جمعه 21 اردیبهشت 1397

امتحان عملی روز چهارشنبه 97/2/26

سلام دوستان!

در روز چهارشنبه ۹۷/۲/۲۶ امتحان عملی کوتاهی با موضوع مدارهای منطقی خواهیم داشت* که در کنار پروژه عملی ساخت مدرسه* نمره نهایی عملی شما را تشکیل خواهد داد.

لطفا به بخش دروس در سایت مراجعه کرده، نحوه ساخت و عملکرد سه مدار AND، OR و NOT را یاد بگیرید تا روز چهارشنبه یکی از این سه مدار را به عنوان سوال امتحان به صورت عملی برای ما بسازید.

موفق باشید:-)